มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย Ranking Web of University เป็นการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Webometrics โดยมีมิติที่ใช้จัดอันดับคือ Presence, Impact, Openness และ Excellence และผลการจัดอันดับของแต่ละเว็บก็แตกต่างกันไปตามแต่ละมิติ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จากผลการจัดอันดับล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 

อ้างอิงจาก www.webometrics.info/

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com