มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย Ranking Web of University เป็นการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Webometrics โดยมีมิติที่ใช้จัดอันดับคือ Presence, Impact, Openness และ Excellence และผลการจัดอันดับของแต่ละเว็บก็แตกต่างกันไปตามแต่ละมิติ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จากผลการจัดอันดับล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 

อ้างอิงจาก www.webometrics.info/

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี 2558

 วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น.นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี 2558 โดยได้ทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแพะซึ่งทำจากเปลือกไข่นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดสมุทรปราการ

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com