เว็บไซตืนี้ดีมากน้อยแค่ไหน ?

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   4
Start Voting   2015-04-05 08:09:24
End Voting   2015-06-30 00:00:00

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com