ชม VDO อื่นๆ เรื่องจังหวัดบุรีรัมย์

 

1.  มหัศจรรย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

2.  บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที จัดเต็ม 66 รอบสนาม 

 

3.  แสงสีเสียงปราสาทเขาพนมรุ้ง ชุด พนมรุ้งมหาเทวาลัย จ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com