คำถามทั่วไป

1 - จังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดเด่นที่เรื่องอะไร

1.  มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

2.  มีโบราณสถานที่สำคัญๆ ระดับโลก เช่นประสาทหินพนมรุ้ง

3.  มีสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดของอาเซียน คือสนามกีฬา i-Mobile

4.  มีสนามแข่งรถแข่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือสนาม สนามแข่งรถนานาชาติบุรีรัมย์ Buriram (Chang) International Racing Circuit (BIRC)

2 - ผู้ที่ได้ชื่อว่า Coach of the coach หรือ super coach คือ

คุณเนวิน ชิดชอบ

3 - จังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดเด่นที่เรื่องอะไร

1.  มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

2.  มีโบราณสถานที่สำคัญๆ ระดับโลก เช่นประสาทหินพนมรุ้ง

3.  มีสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดของอาเซียน คือสนามกีฬา i-Mobile

4.  มีสนามแข่งรถแข่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือสนาม สนามแข่งรถนานาชาติบุรีรัมย์ Buriram (Chang) International Racing Circuit (BIRC)

4 - ใครคือผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปัจจุบัน ?

นายเสรี  ศรีหะไตร

Did Not Find Your Answer In Above Question ? Ask It

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com